^ Do góry
facebook

Regulamin świetlicy środowiskowej „Słoneczko” prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.

 1. Świetlica prowadzona jest przez Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
 2. Świetlicaprzeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej
 3. Świetlica czynna jest w godz. 12.00-18.00 od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej oraz w soboty od 9.00 do 13.00
 4. Zapisy do świetlicy odbywają się w miesiącu czerwcu roku kalendarzowego, poprzedzającego rok szkolny, na który dokonuje się zapisów. Rodzice mają obowiązek złożenia wypełnionej deklaracji u wychowawców świetlicy.
 5. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby wskazane w deklaracji.
 6. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście.
 7. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które nie dotarło po lekcjach do świetlicy, w czasie, kiedy powinno na niej przebywać.
 8. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku notorycznego spóźniania się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez ucznia do świetlicy.
 10. Rodzice dziecka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych zawartych w deklaracji.
 11.  Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku zgłoszonego dziecka na świetlicę na stronie internetowej OKiT w celu informacji i promocji.
 12.  Głównym zadaniem świetlicy jest:
 • opieka i organizowanie czasu wolnego dzieci,
 • organizowanie wychowankom zabaw, zajęć plastycznych, ruchowych, integrujących, itp.
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • pomoc uczniom w odrabianiu lekcji,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw społecznych i działania w grupie,
 • współpraca z rodzicami w procesie wychowania

     13. Uczeń ma obowiązek:

 • po wejściu do świetlicy zgłosić się do wychowawcy,
 • informowania o każdorazowym nawet krótkotrwałym wyjściu z świetlicy,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach   świetlicowych,
 • szanować i dbać o wyposażenie świetlicy,
 • zgłosić wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny.

     14. Uczeń ma prawo do:

 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach i zabawach,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
 • korzystania z materiałów plastycznych, zabawek i gier.

     15. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy. 

 

Ośrodek Kultury i Turystyki

ul. Św. Jana 12       tel.  52 35-18-345

88-170 Pakość        fax  52 35-48-526

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.