Św. Jana 12,
88-170 Pakość

52 35 18 345
okitpakosc@wp.pl

Wkręceni w kulturę - ocena wniosków

21 czerwca obyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu „Wkręceni w kulturę”.

W maju przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu i Ośrodek Kultury  i Turystyki przeprowadzona została diagnoza potencjału kulturowego Gminy Pakość Znamy już jej wyniki, z którymi zapoznać się można w ośrodku kultury lub na jego stronie internetowej.

Zgodnie z założeniami projektu, OKiT ogłosił konkurs na inicjatywy lokalne w dziedzinie kultury, skierowane do mieszkańców gminy, zgodne z rekomendacjami wynikającymi z diagnozy.

Do konkursu wpłynęło pięć wniosków adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oto tytuły projektów: „Szukanie emocji dziecka - warsztaty teatralne zakończone spektaklem”, „Literacko, muzycznie i lirycznie”, „Artystyczna jesień seniora”, „W tanecznym kręgu” i „Garncarstwo - zaginiony zawód”.

Niedawno w ośrodku kultury odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: animator projektu z ramienia NCK Magdalena Popłońska-Kowalska, koordynatorzy projektów złożonych w ramach inicjatyw lokalnych oraz koordynatorzy projektu z ośrodka kultury w Pakości.

Spotkanie miało na celu ocenę i wybór do realizacji nadesłanych wniosków. Komisja, w skład której wchodzili uczestnicy spotkania, zaakceptowała wszystkie wnioski opiewające łącznie na 29 tys. zł.

30 czerwca wnioski zostały przesłane  do Narodowego Centrum Kultury Liczymy, że wszystkie zostaną zaakceptowane.

Realizacja projektów w ramach inicjatyw lokalnych odbędzie się w okresie od lipca do  października tego roku.

dk wnioski 1

dk plus ankieta belka

Raport z badania potencjału kulturowego oraz funkcjonowania kultury w Pakości. (2)

raport dk

Raport - przeczytaj

Piknik dla seniorów

Piknik świetojański dla seniorów

Nabór wniosków - Inicjatywy lokalne DK+

Zapraszamy do udziału w konkursie Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W ramach konkursu można składać do Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości wnioski na organizację inicjatyw kulturalnych. W ramach programu zostanie wybranych do realizacji od 3 do 7 złożonych wniosków.

Kwota środków dostępnych w konkursie wynosi 30 000,00 zł.

dk wnioski

Regulamin konkursu

Wniosek o dotację w wersji PDF

Wniosek o dotację w wersji edytowalnej

Wnioski należy składać do 20 czerwca 2022 roku.

Lato 2022 z Ośrodkiem Kultury - zapisy!

Lato z OKiT 2022

Wkręceni w kulturę - punkt konsultacyjny

W ramach projektu „Wkręceni w kulturę” ośrodek kultury zorganizował 27 maja na targowisku miejskim punkt konsultacyjny. Działanie to służyło poznaniu opinii szerszego grona mieszkańców, którzy mogli nie wziąć udziału w dotychczasowych działaniach związanych z realizacją projektu.
Wszyscy, którzy zechcieli wypełnić krótką ankietę i podzielić się z nami na temat pakoskiej kultury serdecznie dziękujemy.
Projekt „Wkręceni w kulturę” realizowany jest w ramach programu MKiDN Dom Kultury +.
 dk plus ankieta belka

Dzień Działacza Kultury

Dzień działacza zyczenia

Piknik - Dzień Dziecka 2022

DZIEŃ DZIECKA 2022

Wkręceni w kulturę – warsztaty

Trwają prace związane z opracowaniem diagnozy potencjału kulturowego gminy Pakość w ramach projektu Dom Kultury +.

Wnioski w opracowywanej diagnozie zostaną oparte na podstawie wyników zebranych za pomocą: ankiet, wywiadów indywidualnych, sondażu internetowego, warsztatów i spotkań z mieszkańcami.

Opracowaniem diagnozy zajmuje się Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu a osobą odpowiedzialną za pakoską diagnozę jest Mateusz Strzałkowski.

18 maja w ośrodku kultury odbyły się przeprowadzone przez PZR z Torunia warsztaty diagnostyczno - projektowe dla młodzieży i dorosłych. W warsztatach dla młodzieży uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Pakości i Kościelca, a w warsztatach dla dorosłych mieszkańcy gminy.

19 maja podobne warsztaty z młodzieżą pochodząca z gminy Pakość w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu przeprowadzili pracownicy ośrodka Arkadiusz Fryszka i Jarosław Kotyński.

Rezultaty prac warsztatowych zostaną zawarte w diagnozie potencjału kulturowego naszej gminy i pozwolą dostosować ofertę OKiT do potrzeb mieszkańców.

dk plus ankieta belka

Ankieta - Dom Kultury +

Ośrodek Kultury i Turystyki zaprasza Was do współtworzenia kultury w Naszej gminie!

Prosimy o internetowe wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie jak ma funkcjonować Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości i w jaki sposób może odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowana Diagnoza potencjału kulturotwórczego Gminy Pakość.

dk ankieta wypełnianie

Dk ankieta przycisk